Skapa aktiebok

För aktiebok – gratis!

Klicka på knappen Skapa Konto för att registrera dig och logga in.

Gratisaktiebok.se ägs och drivs av Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) (NVR). NVR:s organisationsnummer är 556688-9316 och bolaget är registrerad både för F-skatt och i Momsregistret, samt är ett publikt aktiebolag med de kapitalkrav det föranleder.